НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД 19

 ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ”, С. ЧИНТУЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН В УСЛОВИЯТА НА КОВИД 19 С  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ