НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Националната телефонна линия (НТЛ) за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето.

Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени различни институции. Една от тези институции е Държавната агенция за закрила на детето. повече информация можете да намерите на следния линк: https://116111.bg