НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Обществен съвет 2016-2019

Състав на Обществения съвет:

  1. Марина Панайотова – главен специалист в кметство с. Чинтулово;
  2. Анка Димитрова – родител;
  3. Стефан Георгиев – родител;
  4. Иванка Ганева - родител;
  5. Стоян Стефанов – родител;