НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Правила за безопастност в Интернет

Децата и техните лични данни

Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.
Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.
В настоящия раздел предлагаме информационно-разяснителни материали, изготвени под формата на брошури и кратки видеоклипове. Добавили сме и информация за проведените през 2012 и 2017 години конкурси за детско творчество - инициатива на КЗЛД, целяща приобщаването на децата към темата за защита на личните данни в съвременното информационно общество.
С Информационно-разяснителни брошури на КЗЛД можете да се запознаете на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65