НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Във връзка с Решение № 16/ 17.01.2019 г. на Министерския съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ и обявяването на 2019 година за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата под мотото „ Пази семейството си на пътя“,  училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, анализи, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. По-конкретно –  ще осъществяват и отчитат дейности, свързани със събиране и анализ на информация и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Нека пазим семействата си на пътя!

26 септември за четвърта година е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Мотото, под което тази година премина Европейският ден без жертви на пътя е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”. Бе проведена беседа-игра с учениците от 1-ви до 4-ти клас, свързана с рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и останалите участници в движението.

Интеракивни уроци

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ: ПРАВИЛА И СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА МОБИЛНОСТ

Видео „10 неща, които трябва да знаете, преди да се качите на електрически скутер“

https://www.youtube.com/watch?v=PsMM2vRJD5E

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА: БЪДИ ПОДГОТВЕН