НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Обществен съвет 2019-2022

Състав на Обществения съвет:                                                  

1. Иван Илиев Щилиянов - кмет на с. Чинтулово;

2. Кирил Евгениев Кирилов - родител;

3. Иван Димитров Иванов - родител;

4. Величка Теменужкова Ангелова - родител;

5. Иван Петков Иванов - родител.