НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Обществен съвет 2019-2022

Състав на Обществения съвет:                                                  

1. Иван  Щилиянов - кмет на с. Чинтулово;

2. Кирил  Кирилов - родител;

3. Иван  Иванов - родител;

4. Величка  Ангелова - родител;

5. Иван Иванов - родител.