НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

                          

 С проект "Здраве и сила от природата" спечелихме в конкурса на МОСВ и ПУДООС „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда” – 2019 г. В двора на училището ще бъдат оборудвани и оградени спортните площадки по футбол, баскетбол и волейбол,  класната стая на открито, кътове за игра и отдих и еко – кът за билки.