НУ Христо Ботев

Начално училище в село Чинтулово

 

Начално училище „Христо Ботев” се намира на територията на   село Чинтулово,  община Сливен, област Сливен.

Бива създадено през далечната 1882 година, като класно училище, а първите учители са били родолюбци от селото.

Настоящата сграда на учебното заведение е създадена през 1932 година. В НУ „Христо Ботев” се обучават деца от 1-ви до 4-ти клас в една смяна, която е целодневна.                

Въпреки че, се намира в малко селце, училището предлага на своите възпитаници качествена подготовка и обучение. НУ „Христо Ботев” разполага с добре поддържана материална база - множество класни стаи и кабинети, библиотека и голяма спортна площадка.                                                                        

Училищната подготовка на децата в НУ "Христо Ботев" Чинтулово е поверена на професионално квалифициран преподавателски състав, който им дава един отличен старт в живота за да могат да се развиват в правилна насока занапред.

За да бъде училищния живот по богат, пълноценен и интересен за децата, училището работи усилено по много проекти на МОН.  Училището е с общинско финансиране.