НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Творчески дейности на децата и учениците

  По време на обучение от разстояние в   

електронна среда (ОРЕС) децата и учениците

от НУ "Христо Ботев" се отдадоха на

творчески дейности в духа на Коледа.