НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Занимания по интереси 2023-2024 г.

През учебната 2023-2024 г. в НУ "Христо Ботев" бяха сформирани  три клуба за занимания по интерси.

"Забавна математика", с ученици от първи клас, които чрез интерактивни методи и игрови подход да упражняват умения по основните математически операции.

"С музика в сърцето", с ученици от втори клас, занимания свързани с музикално-изпълнителска дейност.

"Млад еколог", с ученици от трети и четвърти клас, които да усвоят система от екологични понятия и знания за опазване на природата, промените в климата, ефективното използване на ресурсите, опазването на биологичното разнообразие и управление на отпадъците.