НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Национални програми 2023-2024

През учебната 2023-2024 г. в  НУ "Христо Ботев" ще се провеждат дейности по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“ .

Цели на  Програмата са :  засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъде сформирана група по театрално изкуство.  
По модул 2 – “ Спорт“ ще бъде сформиран отбор по футбол.
Ръководители на групата ще бъдат двама - един външен специалист и един учител, които работи в училището, а ръководителят на отбора ще е външен специалист.
 Дейносттите ще стартират от м.октомври 2023 г.