НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Учениците от ЦДО 1 група изработиха "Дърво на приятелството"

Учениците от ЦДО 1 група изработиха "Дърво на приятелството"