НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Световeн ден на водата

По повод Световния ден на водата учениците от клуб "МЕГО" изготвиха табло с послания за опазване на водата и го представиха пред съучениците си.