НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Световен ден на околната среда

По повод Световния ден на околната среда в НУ "Христо Ботев", с. Чинтулово бяха проведени следните инициативи:

  1. Засаждане на дърво в училищния двор - цел: Облагородяване на околната среда и подобряване качеството на въздуха; резултат: Възпитаване в любов към природата и нейното опазване.
  2. Презентация на тема: "Опазване на околната среда" - цел: повишаване на екологичното възпитание, резултат: възпитаване в съпричастност към проблемите на околната среда.
  3. Почистване на училищния двор под звуците на песента "Еко рап" и разделно събиране на отпадъците - цел: грижа за околната среда, резултат: възпитаване в труд, чувство за отговорност, култура, добра хигиена.
  4. Изработка на пано от събраните през уч. година капачки от пластмасови бутилки-цел: повторно използване на отпадъчни материали, резултат: осъзнаване ползата от разделното събиране на отпадъци и формиране на креативно мислене и творчески умения.
  5. Предаване в пункт на "Капачки за бъдеще" събраните капачки от пластмасови бутилки.