НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Съобщение за карантинирани лица

Уважаеми родители,

информираме ви, че в НУ“Христо Ботев“ има случаи на карантинирани лица, както следва:

  1. ученик от 2 клас, като контактно лице на болен близък;
  2. учител - класен ръководител на 3 клас, като контактно лице на болен близък.

И в двата случая не се касае за заболял от КОВИД 19 на територията на училището. Няма повод за притеснение или за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.

Организацията на учебния ден и достъпът на деца, ученици, родители, служители и външни за училището лица остава същата – задължителен медицински филтър и носене на лични предпазни средства, засилени мерки за дезинфекция.

Напомняме, че е необходимо да ограничите контактите на децата/учениците в извънучебно време със семейството на карантинираното дете. Лична отговорност на всеки е да спазва задължителните и препоръчителните мерки на министерството на здравеопазването!

При допълнителни въпроси не се колебайте да се обръщате към класните ръководители, ръководството, социалния работник и образователния медиатор.

Пазете се и бъдете здрави!

Нина Лазарова – директор