НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СТРАТИРАМЕ ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК. 

Прикачени документи

obqva.pdf