НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика

Учениците от 2 клас с удоволствие използваха интерактивната дъска в часовете по извънкласно четене и математика.