НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Европейски ден на спорта в училище

За поредна година учениците и учителите от НУ "Христо Ботев" участваха в европейския ден на спорта в училище /ЕДСУ/ в България, координиран от сдружение „BG Бъди активен“, който се проведе на 27.09.2019 г. Основна тема на празника на европейско ниво през тази година е "Здравословно хранене", успоредно с тази тема сдружение „BG Бъди активен“ е избрало и темата за Опазване на околната среда -  разделно събиране на отпадъци.

Европейският ден на спорта в училище дава възможност на училищата:

  • Да популяризират физическото възпитание и спорта в училищата.
  • Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора и да ги мотивират да са по-активни през целия ден.
  • Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот.
  • Да засилят  социални умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.
  • Да са част от Европейското движение подкрепено от Европейската комисия

Разнообразните спортни игри със състезателен, развлекателен и обучителен характер донесоха много радост и усмивки както на учениците, така и на техните учители и родители.