НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Денят на Земята - 22 април

По повод Денят на Земята - 22 април учениците от клуб МЕГО подготвиха табло с послания за опазване на планетата Земя, което представиха пред съучениците си.