НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Ден на народните будители - Клуб "Млади възрожденци"

Клуб "Млади възрожденци" отбелязаха Деня на народните будители с презентация и рецитал пред ученици, учители и родители.