НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Анкета относно ефективността на Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Уважаеми родители, предоставяме на Вашето внимание анкета относно ефективността на Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. В резултат на проучването ще се извърши анализ на ефективността на Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ по отношение на техните цели за повишаване на консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти от децата и за приучаването им към здравословно хранене, както и оценка на въздействието и ефективността на предлагането на биологично произведени продукти в учебните заведения.

В тази връзка най-учтиво ви молим да се включите в проучването и да попълните анкетата на следния линк: http://estatsurvey.com/index.php/763273