НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

22 април - Ден на Земята

Денят на Земята първоначално е обявен през 1970 г. в САЩ и Канада, като международен се чества от 1990 г., празникът в България се отбелязва от 1993 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.
УУчениците от НУ "Христо Ботев", с. Чинтулово взеха участие в Световния ден на Земята и отправиха послание- “Всички ние живеем на планетата Земя за това трябва да я опазваме“. Класните ръководители и учителите ПГ запознаха чрез презентации децата и учениците с основните правила за опазване на околната среда. Децата от подготвителните групи почистиха училищния двор и разпределиха отпадъците разделно. Учениците от първи клас "събираха" отпадъци разделно с помощта на компютърната игра " Нахрани ме разумно". Учениците от втори клас изработиха обемен макет на земното кълбо и медали от тесто, с формата на Земята. Учениците от трети клас Четоха текстове, свързани с опазване на природата. Учениците от четвърти клас изработиха макет на Земята от цветни салфетки. Изготвени бяха тематични и табла с рисунки. Разучени бяха песни за Планетата Земя. Проведени бяха дискусии свързани със замърсяването и опазването на околната среда.