НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

 

Национална седмица на четенето

Предварителна програма

 

Първи ден – 22.10.2018 г.

 

Откриване

 

  1. „Карнавал на приказни герои” – участват децата от ПГ и учениците

 

Втори ден – 23.10.2018 г.

 

  1. „Състезание за най-добър четец” – ученици от 3и 4 клас
  2. Посещение на библиотеката в читалище „Светлина” – ученици от 1 и 2 клас
  3. Рецитал на стихотворение, гатанка или римушка - децата от ПГ

 

Трети ден – 24.10.2018 г.

 

  1. „Кът на книгата” - децата от ПГ;
  2. „Конкурс за най-добра рисунка” - участват децата от ПГ и учениците

 

Четвърти ден – 25.10.2018 г.

  1. „ Приказка ми разкажи” – участват родители на деца от ПГ;
  2. Състезание между родители и ученици по четене на скоропоговорки.

 

Пети ден – 26.10.2018 г.

 

  1. Среща за споделяне на ползите от обучението от курс за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех” с лица навършили шестнадесет години, които не са ограмотени.