НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

  1. Марина Панайотова – главен специалист в кметство с. Чинтулово
  2. Анка Димитрова – родител
  3. Стефан Георгиев – родител
  4. Иванка Ганева - родител
  5. Стоян Стефанов – родител