НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика

Учениците от 2 клас с удоволствие използваха интерактивната дъска в часовете по извънкласно четене и математика.

Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 1Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 2Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 3Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 4Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 5Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 6Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 7Интерактивни методи в часовете по извънкласно четене и математика - Изображение 8